eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Styrkort  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Styrkort  

Instruktion: Måluppföljning med styrkort i C2 

Enligt de gemensamma arbetssätten för aktiv målstyrning ska styrkort användas för mål och processmått inom EIO-Q Intressegrupp.

 

1.
Skapa styrkort för ett mål eller processmått 

Välj Nytt ärende >> Styrkort, ange:

Datum:
Ange datum för första dag i det år (alternativt verksamhetsår) som avses.
Mål:
Skriv kortfattat vilket mål eller processmål  och år det gäller, ex.vis
MÅL 2018: Kundnöjdhet eller PROCESSMÅL 2018: Projektmätning.
Genom att inleda med MÅL ÅÅÅÅ: och PROCESSMÅL ÅÅÅÅ: fås en bra överblick.
Beskrivning:
Här kan man beskriva målet lite närmare. Gör även en plan för mål över längre tid, vilka nivåer vill vi uppnå respektive år, det kommand årets mål specificeras även "Måltal, 1 år".
Mått:
Ange mått eller enhet för målet, ex.vis Skala 1-10, kronor, procent, g/km.
Utgångsvärde:
Ange utgångsvärde (var vi befinner oss idag).
Måltal, 1 år:
Ange målet på 1 års sikt.
Process:
Anges endast för processmål.
Förbättringsområde:
Minst ett mål vardera ska finnas inom de övergripande målen:
 - Nöjd kund
 - Nöjda medarbetare
 - Mindre utsläpp transporter.
Utöver dessa kan generellt områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och lönsamhet anges.
Målägare:
Ange vem som ansvarar för att målet uppnås.
Genomförs av:
Ange vem som ansvarar för styrkortet i C2 (ofta samma som Målägaren).
Klart före:
När ska det vara klart? Tips! Antingen sätts slutdatum och uppföljning sker enligt årsplanen eller så sätts ett klart före datum kvartalsvis som flyttas fram ett kvartal i samband med kvartalsuppföljning.

Visa rapport: Styrkort med utfall

Det finns två typer av rapporter för styrkort:

  1.  Styrkort med utfall: En sammanställning av alla styrkort med utfall för varje kvartal.


  2. Styrkort med utfall - aktiviteter: En sammanställning där även kopplade aktiviteter finns med.


Så här tar du fram rapporterna med styrkort i System C2:

  1. Välj Rapporter och välj sedan Styrkort med utfall eller Styrkort med utfall - aktiviteter.
  2. Välj Tidsperiod (lämpligen Innevarande år)
  3. Klicka sedan på Visa rapport.

Skrivs inte färgerna ut på styrkorten? Läs mer om Färgustskrifter i C2.

Uppdatering och uppföljning av styrkort

2a. Lägg till ny aktivitet:
När som helst kan man lägga till en ny aktivitet på ett styrkort. Aktiviteterna blir en handlingsplan kopplat till ett visst mål.
Öppna styrkortet genom att klicka på förstoringsglaset i rapporten: Styrkort med utfall.

Klicka på , för att skapa en aktivitet.

2b. Lägg till befintligt ärende:
Det är möjligt att knyta befintliga ärenden i C2 till ett styrkort.

Öppna styrkortet genom att klicka på förstoringsglaset i rapporten: Styrkort med utfall.

Klicka på 

Kryssa i 

Ett sökfönster öppnas. Sök efter ärenden och markera ett eller flera ärenden som ska kopplas.
Klicka på   

Du kommer tillbaka till uppdateringsbilden av styrkortet. Klicka på .

Nu har ärendet lagts till i listan med Aktiviteter på styrkortet.

För att ärendetypen ska bli synlig i rapporten Stykort med utfall - aktiviteter måste ärendetypen på det kopplade ärendet ändras: Klicka på det kopplade ärendet. Välj Ändra ärende under Övriga val eller Åtgärd - möjliga val. Ändra ärendetypen till Styrkortsaktivitet. Klicka på .

3. Uppföljning av måluppfyllnad:
Måluppfyllnad av resultatet görs kvartalsvis.

Öppna styrkortet genom att klicka på förstoringsglaset i rapporten: Styrkort med utfall.

Klicka på   

Ange värdet för Utfall Q1, Q2, Q3 resp. Q4. Om inte utfallet följs upp varje kvartal, markera detta genom att sätta ett streck (-) i utfallsrutan.

Gör en bedömning av hur bra det har gått genom att välja status grönt, gult eller rött.

Klicka sedan på:

Efter att man har skrivit in måluppfyllnaden (punkt  ovan) bör man göra en minnesanteckning.
Kryssa i och välj Kommentera/Sprida och gör en kvalitativ bedömning av hur man tycker att det har gått. Man behöver kanske också lägga till nya aktiviteter för att målet ska kunna uppnås.


4. Rapportera styrkortet avslutat:

Öppna styrkortet genom att klicka på förstoringsglaset i rapporten: Styrkort med utfall.

Klicka på , för att rapportera styrkortet avslutat.


Sammanställning i exportlista

En variant till rapporterna med styrkort är att använda exportlista i C2 som är möjlig att anpassa enligt egna önskemål. 

Det finns färdiga listor att använda för Alla styrkort, Våra mål och Processmål (enligt exempel i bilden nedan).

 

A3 Aktiv målstyrning
EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se