eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Olycka/Tillbud/Observation  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Olycka/Tillbud/Observation  

Olycka/Tillbud/Observation 

Ärendetypen används för rapportera in olyckor, tillbud och observationer. Denna ärendetyp har ett speciellt flöde i System C2. Ärendet går först till utredning, för att säkerställa att man utreder grundorsaker till det som har inträffat, så att lämpliga åtgärder kan vidtas för undvika framtida olyckor. 1. Vid inlämning beskriver du vad som har hänt eller vad du har observerat.
 2. Ärendet går direkt till utredning.
 3. Efter utredning tas beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas.
  a) Välj genomföra och beskriv åtgärd. Om flera åtgärder ska genomföras, så kan de läggas till i steg 4.
  Vid beslutet är det möjligt att göra koppling till andra ärenden, exempelvis vid en olycka som drabbat flera personer.
  b) Om inga ytterligare behövs går ärendet direkt till uppföljning.
 4. Registrera genomförande när åtgärder vidtagits.
  I detta steg är det möjligt att lägga till flera aktiviteter.
 5. Ärendet följs upp av beslutaren, som först uppmanas att stämma av med skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant.


 

EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se