eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Möten  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Möten  

Möten 

Protokoll från möten kan dokumenteras i C2. Den stora fördelen är att beslutspunkter som ska göras blir egna aktiviteter direkt i C2. Detta bidrar till att saker blire genomförda och underlättar uppföljning av tidigare protokoll.

Ärendetypen Möte är en specialtyp av Handlingsplan. I det följande anges de funktioner som är speciella för Möte.

Lägg upp ett nytt ärende och skicka kallelse till berörda

 1. Klicka på Ny förbättring och välj Möte (i vänstermenyn).

 2. Skriv in information om mötet
  - Rubrik (exempelvis Ledningsgrupp jan 2015)
  - Syfte och dagordning*
  - Ev. förberedelser.
  - Plats
  - Typ av möte**
  - Mötesdatum
  - Sprid information till andra personer. Markera detta för att skriva en kallelse till mötet. Personer väljs var för sig eller via en sändlista***.


   
  - Mötesledare. Den person som blir ansvarig för mötet och får det på sin att göra lista i C2.
  - Klart före. Kan vara samma som mötesdatum, eller när protokoll ska vara färdigskrivet.

 3.  Klicka på Skicka för att registrera ärendet och skicka kallelse.

Skriva protokoll och lägga till aktiviteter

När det är dags för mötet ta upp ärendet och välj bland följande åtgärder:


Det är enkelt att växla mellan att skriva protokollet och lägga till mötesaktiviteter.

 1. Börja ex.vis med att skriva protokollet.
  Välj: Skriv Protokoll


 2. Lägg till en mötesaktivitet.
  Spara protokollstexten genom att klicka på Skicka.
  Välj sedan: Lägg till en mötesaktivitet
  Skriv in aktiviteten som ett vanligt C2-ärende.

 3. Fortsätt skriva protokollet eller lägga till flera mötesaktiviteter.

 4. När allt är klart:
  Klicka på Protokoll och alla mötesaktiviteter är registrerade
  Det är möjligt att sprida protokollet till berörda, på samma sätt som med kallelsen. 5. Klicka på Skicka för att registrera och skicka meddelande.

Uppföljning av möten och aktiviteter

I arkivet kan man filtrera ut en viss typ av möten och spara den sökningen.
Exempelvis ledningsgruppsmöten:


Listan kan visas med eller utan aktiviteter. Här nedan visas en lista med Ledningsgruppsmöten och tillhörande aktiviteter (kopplade ärenden):


För att bara se aktiviteter som hör till ledningsgruppsmöten görs följande urval:


Följande lista visar mötesaktiviteter som hör till ledningsgruppsmöten:Tillägg
Följande kan beställas av EIO Q admin mot en tilläggskostnad, se prislista.
*) Frasminne med dagordning, deltagarlista etc.
**) Valfri mötestyp kan läggas upp för att sökningar bland protokoll. Exempelvis Ledningsgrupp, Skyddskommitté.
***) Sändlistor kan skapas för grupper som man regelbundet sprider information till.


EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se