eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Leverantörsavvikelse  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Leverantörsavvikelse  

Leverantörsavvikelse 

Syns inte bilderna på denna sida? >> Ladda ned en fullständig PDF av sidan

För ärendetypen Leverantörsavvikelse har anpassningar gjorts i C2 gällande:
 1. Flödet
 2. Ärendeinformation - Leverantör, lev.avvikelse typ och övrigt
 3. Automejl

1. Flödet

Vid inlämning går ärendet direkt till inlämnaren för uppföljning.


2. Ärendeinformation

Leverantör
Det är möjligt att lägga in sina vanligaste leverantörer i en kategorilista. Listan heter Registrerad leverantör (Administration > Kategorier) och kan anpassas av företagets C2-administratör eller beställs hos EIO Q admin.

Listan med leverantörer visas normalt i alfabetsordning. Genom att ange Ordningsföljd (i nummerordning) för varje leverantör visas listan i den ordningen. Därmed kan man välja att visa sina vanligaste leverantörer överst i listan.

Vid inlämning är det enkelt att välja Leverantör ur listan. Om avvikelsen gäller en leverantör som inte finns i listan kan leverantören skrivas in i fritextfältet.

Lev.avvikelse typ
Följande typer av leverantörsavvikelse finns fördefinierade i C2:

 • Fel artikel
 • Fel pris
 • Felmärkt (ref, adress, mm)
 • Funktionsfel
 • Försenad leverans
 • Restnoterat
 • Saknat gods
 • Skadat gods
 • Synpunkt

Flera typer kan läggas upp av företagets C2-administratör eller beställs hos EIO Q admin.

Övrig ärendeinformation
Det finns fält för att registrera ordernummer, följesedelnummer och fakturanummer för att enkelt kunna söka fram ett ärende med någon av dessa uppgifter. Detta görs enklast genom att ange numret i Sök text-rutan Min sida eller genom att välja Avancerad sök i Arkiv för en mer förfinad sökning.

Det är även möjligt att registrera kostnad och tidsåtgång om man vill följa upp det för leverantörsavvikelser.

All ärendeinformation kan ändras eller kompletteras vid uppföljning. Välj då Ändra ärende under Övriga val.

3. Automejl

Det är möjligt att automatiskt skicka mejl till vald leverantör vid inlämning av en leverantörsavvikelse. Detta görs genom att ange Mailadress till leverantör för en leverantör. Det rekommenderas att leverantörer med automejl döps till Leverantör (automejl), så att inlämnaren är medveten om mejl skickas till dessa leverantörer vid inlämning.

Vid automejl skickas följande uppgifter till leverantörens registrerade e-postadress och en kopia till inlämnaren:

 Leverantörsavvikelse från Företagsnamn
 Rubrik:   
 Lev.avvikelse typ:   
 Problem:   
 Förslag på lösning:   
 Leverantör:   
 Ordernr:   
 Följesedelnr:  
 Fakturanr:   


 Var vänlig återkoppla och meddela genomförda åtgärder till:
 Förnamn Efternamn
 Företagsnamn
 
fornamn.efternamn@foretagsnamn.se

 Detta är ett automatiskt meddelande från Företagsnamn. Det är skickat från ett ärendehanteringssystem, System C2, och kan inte besvaras.   
 Använd e-postadress till ovanstående kontaktperson vid korrespondens.

Innan ni börjar med automejl, se till att:
 • Stämma av arbetssättet med berörd leverantör.
 • Informera medarbetarna om hur det fungerar.

Observera!

 • Om man vid inlämning vill kunna välja om automejl ska skickas till en leverantör eller inte, kan man registrera leverantören två gånger. Dels med bara namnet Leverantör utan automejl, dels med namnet Leverantör (automejl) med automejl.
 • Det går inte att byta namn på en registrerad leverantör. Istället får man makulera den befintliga och lägga upp en ny.


 

EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se