eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Ledighet  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Ledighet  

Ledighet 

Instruktion hur ärendetyp "Ledighet" kan användas i C2
(Ärendetypen aktiveras efter beställning.)

Ledighetsansökan sker via C2. Den stora fördelen är att ni slipper manuellt hantera dokument för ledighet/frånvaro, utan att allt registreras och hanteras i C2. Detta bidrar till att man får bättre överblick över beviljad/avslagen ledighet och genom att ta ut exportlistor så underlättar det även vid uppföljning av tidrapportering.

OBS! För aktivering av ledighet - skicka er beställning via C2 till: EIO Q admin


Flöde ledighetsansökningar

Flödet för ledighetsansökningar sker i tre steg:

1. Ansökan om ledighet.

2. Beslut om beviljad eller avslagen ledighet.

3a. Vid avslagen ansökan blir ärendet nedlagt och den sökande får kännedomsmejl om det.

3b. Vid beviljad ledighet avslutas ärendet och den sökande får en kalenderbokning för aktuell period.

Registrering av ledighetstyper (detta kräver att man har administratörs rättigheter i C2)

Efter det att ärendetypen blivit aktiverad måste ni lägga in de ledighetstyper ni önskar använda:

  1. Välj administration -> Kategorier
  2. Välj typ av ledighet
  3. Arbeta med: Ny registrering
  4. Namn : Här namnger ni de typer av ledigheter ni vill registrera
  5. Mottagare/ansvarig för denna registrering :

    - Lämnar ni fältet tomt så går ansökan till närmaste chef som är uppsatt för er organisation.

    Om ni vill ha en speciell mottagare för en specifik typ av ledighet så kan ni ange det namnet i fältet. Då går just denna typ direkt till registrerad mottagare.

  6. Tryck på skicka

    

Ledighetsansökan via mobil enhet

Ledighetsansökan/frånvaro kan lätt skickas in via mobil enhet genom att välja i menyn ledighet.
    

Rapporter - Ledighet

1. Ledighetskalender
Det finns färdiga rapporter med ledighetskalendrar.
- Klicka på Rapporter.
- Välj Ledighetskalender, dagsvy eller Ledighetskalender, veckovy
- Välj Tidsperiod: Valfri period och ange valfri tidsperiod. Detta för att kunna få se en viss tid framåt. (Default är 12 månader bakåt i tiden) 

2. Lista med alla inlämnade ledighetsansökningar.

(Anm.: I exportlistan är kolumnrubrikerna för ledighetsperioden "Inträffat, datum" respektive "Till och med datum". Den valda kolumnen för startdatumet heter dock "Inträffat, datum (Olycka/Tillbud)", men det är ledighet som avses. Kolumnen "Problem" avser Övrig information som anges när ansökan lämnas in.)

Filtrera på ledighetsperiod
Ändra filtreringen till önskad ledighetsperiod så här:
1. Klicka på (lägg till/ändra).
2. Längst ned i sökfönstret anges valfri datumperiod. Med snabbknappar kan du enkelt välja föregående eller innevarande månad.
3. Klicka på Använd detta urval.

Sortera listan
För att sortera listan efter namn klicka på rubriken Inlämnare.

Länk till exportlistan
För att komma till exportlistan, klicka här: Ledighet

Tänk på att första gången länken används så behöver den anpassas med era inloggningsuppgifter (kodnamn). Läs här hur du gör.

 


      
 
 

  
EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se