eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Exportlistor  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Exportlistor  

Exportlistor 

I arkivet finns exportlistor där kan man själv välja vilka kolumner som man vill se och därmed skapa sina egna rapporter. Genom att exportera till Excel kan man själv göra summeringar, diagram m.m. om man vill analysera en större informationsmängd. Man kan spara en sökning för en exportlista för att ta fram samma uppställning flera gånger. Det går även att sprida sökning till sina kollegor eller länka till exportlistor.

Färdiga exportlistor
I tabellen nedan finns påbörjade länkar till ett antal användbara exportlistor. För att kunna använda länkarna behöver de kompletteras med kodnamn, se beskrivning nedan. En av fördelarna med exportlistor är att de kan anpassas efter egna önskemål, se exempel på exportlista, där det förklaras hur man gör en egen exportlista. Man kan även utgå från någon av nedanstående listor och anpassa den efter egna önskemål. 

Exportlistor i årsplanen
I årsplanen finns ett urval av praktiska exportlistor. Genom att endast fylla i kodnamnet i en cell kan alla länkar enkelt uppdateras. Detta är ett bra alternativ istället för använda länkarna nedan. >> Gå till mallen för Årsplan

Exportlista Beskrivning av exportlistan
Alla styrkort Alla styrkort (mål, processmål, m.fl) för innevarande år, grupperat efter förbättringsområde. Listan visar målvärde och tillhörande aktiviteter. Även uppföljda styrkort visas, dock ej nedlagda.
Avvikelser Lista med avvikelser, typ av avvikelse (i förekommande fall) och kostnader de senaste 12 månaderna, grupperat efter process och aktuell status.
Förslag Lista med alla förslag som lämnats in de senaste 12 månaderna, grupperat efter aktuell status.
EIO Förbättr.dag Alla förbättringsdagar som EIO har genomfört. Under varje förbättringsdag framgår status på tillhörande avvikelser och förbättringsförslag.
Genomf förbättr Lista med alla genomförda förbättringar inklusive problem och lösning de senaste 12 månaderna.
Bra lista när man ska prata om genomförda förbättringar!
Kundsynpunkter Lista med alla kundsynpunkter de senaste 12 månaderna, grupperat efter Beröm, Klagomål, Synpunkt, och aktuell status. Visar även problem/lösning.
Ledighet Lista med ledighetsansökningar. Filtrering kan enkelt göras för en viss ledighetsperiod i Avancerad sökning. som har lämnats in de senaste 12 månaderna. Ledighetsansökningar är en speciell ärendetyp. 
>> Läs mer om ledighetsansökningar och exportlistan här
Lev.avvikelser Lista med leverantörsavvikelser, typ av avvikelse och kostnader de senaste 12 månaderna, grupperat efter leverantörer.
Nedlagda förslag Lista med alla förslag med problem/lösning från föregående år som har lagts ned.
Bra lista om man vill fånga upp bra förslag som man tvingats lägga ned p.g.a. resursbrist.
Nulägesanalyser Lista med nulägesanalyser de senaste 12 månaderna grupperat efter aktuell status.
Olycka/tillbud Sammanställning av olyckor och tillbud innevarande år. Listan visar händelsedatum, arbetsuppgift och händelseförlopp, personskador och datum för anmälan till Arbetsmiljöverket, försäkringskassan och företagshälsovård. 
Processmål Visar styrkort för våra processmål innevarande år, grupperat efter respektive process. Listan visar målvärde och tillhörande aktiviteter. Även uppföljda styrkort visas, dock ej nedlagda.
(Förutsätter att alla processmål har inletts med PROCESSMÅL: enligt instruktionen för styrkort.)
Revisioner Alla revisioner som Intertek har genomfört. Under varje revision framgår status på tillhörande avvikelser.

Hantering av länkar

Anpassa den egna länken
Första gången någon av ovanstående länkar används så behöver den anpassas med era inloggningsuppgifter (kodnamn). Detta görs på följande sätt:

1. Klicka på en av länkarna i tabellen ovan. Då kommer du till en "tom" inloggningssida i C2, som inte har några namn i rullgardinen.

 

2. I adressen som nu finns i webbläsarens adressfält behöver kodnamn (gulmarkerat) bytas ut mot ert företags unika kodnamn.

3. Starta igång din egen inloggningssida till C2 i ett nytt fönster, för att få fram företagets kodnamn. Kodnamnet (som är en blandning av siffror och bokstäver) står i slutet av inloggningsadressen.

4. Markera och kopiera ert företags kodnamn (gulmarkerat).

5. Växla över till den "tomma" inloggningssidan.

6. Markera ordet kodnamn i adressfältet och välj klistra in (gulmarkerat).


7. Tryck return så kommer du till er egen inloggningssida.

8. Välj namn i rullgardinen och logga in.

9. Du kommer nu till den valda exportlistan.

10. Spara sökningen för att få den tillgänglig på Min sida i C2.

Använda egen länk till en exportlista
Den adress som står i webbläsarens adressfält i punkt 7 - 10 ovan kan man med fördel kopiera och använda i exempelvis processbeskrivningar ledningssystemet.
 
Obs! Rätt adress/länk är tillgänglig endast i samband med att man följer arbetsgången enligt ovan. Det går alltså inte senare att gå in på en sparad sökning och kopiera adressen i webbläsaren.

Om man kommer på att man vill ha tag på länken vid ett senare tillfälle, eller om man vill göra en länk till en helt egen exportlista, så kan man sprida en sökning till sig själv. Klick på länken i mejlet och kopiera adressen på den inloggningssida som öppnas. För att göra länken allmän inom företaget bör man ta bort sitt eget namn, se gulmarkering i bilden nedan. (Namn som innehåller de svenska bokstäverna å, ä, ö kan se lite märkliga ut, men det går att hitta rätt på namnet genom att kontrollera att står LOGIN= till vänster om namnet och %40 till höger om namnet).
Exempel på exportlista
På Elfirman AB vill man få en överblick över alla styrkort med mål och processmått för innevarande år. Man vill kunna se följande i exportlistan:

 • Vilket övergripande mål det hör till.
 • Vilket mål man har satt och mått (enhet). 
 • Tillhörande aktiviteter till varje styrkort för att se vad som är på gång och vad som har gjorts.
 • Sortering (gruppering) av styrkorten efter förbättringsområde.

Att göra sökningen
För att söka ut en exportlista enligt ovanstående önskemål görs följande i C2:

 1. Klicka på Arkiv och välj Exportlista.
 2. Välj Urval - vad vill du se? och
  Typ: Styrkort
  Tidsperiod: Innevarande år ÅÅÅÅ. 
 3. Välj Presentation - hur vill du se det? och
  Visa kolumn: Övergripande mål 
                      Måltal 1 år
                      Mått
  Sortera lista efter: Förbättringsområde
  Kryssa i Visa kopplade ärenden.
 4. Klicka på Visa lista.
 5. Expandera listan med den blå plus-knappen längst till höger.

Spara och använda sökningen

 1. Klicka på Spara/ändra sökning.
 2. Döp sökningen (max 15 tecken) ex.vis Alla styrkort. Genom att spara layouten, kommer listan vara expanderad nästa gång den visas.
Min sida finns nu en rullgardin för Sparade listor.


Sprida sökningen
Sparade sökningar är personliga, men det går att dela med sig av en bra sökning till sina kollegor genom att sprida den.

Att sprida sökningen:

 1. Klicka på Sprid sökning per e-post.
 2. Lägg till en eller flera mottagare.
 3. Skriv ett eget beskrivande meddelande.

Att ta emot sökningen:

 1. E-postmeddelande om sparad sökning kommer.
 2. Klicka på länken.
 3. Logga in i C2.
 4. Man kommer att se den exportlista som man har blivit tipsad om.
 5. Man måste själv spara sökningen om man vill ha kvar den.

Ett alternativ till att sprida sökningar är att en ha länk till en viss exportlista. Det kan vara lämpligt att använda länken i exempelvis en processbeskrivning.


EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se