eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Konfidentiella ärenden  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Konfidentiella ärenden  

Konfidentiella ärenden 

Grunden för ständiga förbättringar i System C2 är öppenhet och allas delaktighet, men det finns givetvis ärenden där man vill ha en begränsad behörighet.

Vid inlämning av ärendetyperna Möte (inkl. Mötesaktivitet), Avtal eller Enkät är det möjligt att kryssa i om det är en konfidentiell registrering.Därefter kan man välja vilka som skall ha behörighet till ett ärende.Att tänka på då det gäller konfidentiella ärenden.

  • Kan vara lämpligt att använda för vissa ärenden på ledningsnivå.
  • Inlämnaren har alltid behörighet till ärendet.
  • Enbart behöriga kan söka och få träff på ett konfidentiellt ärende.
  • En person som inte har behörighet till ett ärende kan ändå tilldelas det ärendet vid inlämning, beslut eller vidarebefordran.
  • Genom att Ändra förbättring kan ett ärende göras konfidentiellt i efterhand.
  • Om behörighet tilldelas en grupp så kommer ärendet att vara tillgängligt för de som medlemmar i gruppen vid varje aktuell tidpunkt. Det innebär att en person som tillkommer i en grupp får behörighet att se alla redan befintliga ärenden som har tilldelats konfidentialitet för gruppen. På samma sätt innebär det att en person som utesluts ur en grupp inte längre kommer se eller söka de ärenden som har gruppkonfidentialitet.


 

 

EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se