eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Handlingsplaner  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Handlingsplaner  

Handlingsplaner 

Det kan vara lämpligt att skapa handlingsplaner i C2 för exempelvis ledningsgruppen eller ett visst målområde eller internt projekt, inom vilket det förekommer ett flertal olika förbättringsaktiviteter. Det kräver en viss insats att skapa handlingsplanen, men fördelen är en tydligare uppföljning och en samlad bild för aktiviteter som hör ihop.

En handlingsplan kan bestå av flera aktiviteter/förslag.

Under rubriken Relaterade inlämningar visas aktiviteter som skall genomföras, se bilden nedan.Skapa handlingsplaner
 1. Klicka på Ny förbättring och välj Handlingsplan.

 2. Skriv in en rubrik på handlingsplanen (exempelvis Miljöprogram år xxxx) och en kort problembeskrivning.

 3. Kryssa i att  Handlingsplanen skall genomföras. Välj Genomförs av samt Klart före (ange datum) och klicka på Skicka. 4. För att skapa nya aktiviteter/förslag till handlingsplanen, ta upp handlingsplanen, klicka i Lägg till förslag för att skapa en ny aktivitet och skriv in en rubrik (exempelvis Våra transporter). Kryssa i Redan beslutat att genomföras. Bestäm vem som är ansvarig och när det ska vara klart.

  Det är även möjlilgt att koppla befintliga förslag till handlingsplanen, läs mer under avsnittet Ändra i en handlingsplan.

 5. När handlingsplanen är klar med tillhörande aktiviteter, klicka i Rapportera handlingsplanen genomförd och klicka på Skicka (handlingsplanen får då status genomfört och uppföljt).  


   
 6. För att kunna se/skriva ut en översiktsbild på Handlingsplanen med tillhörande aktiviteter gör du detta genom att ta upp handlingsplanen, klicka på Visa all information samlad (se bild nedan):Hitta handlingsplaner

 1. Den som är ansvarig för en handlingsplan har den bland Mina att göra.
 2. Att göra-listan och i Arkiv kan alla göra sökning i Anpassad lista av typen Handlingsplan.

Ändra i en handlingsplan
En handlingsplan kan ändras av den som är ansvarig för handlingsplanen. Det är möjligt att ändra i rubriken, samt lägga till eller ta bort releaterade inlämningar/aktiviteter.

 1. Öppna handlingsplanen.
 2. Klicka i Ändra i handlingsplanen.
 3. Rubriken på handlingsplanen kan ändras.


Lägga till relaterade inlämningar
Används för att lägga till en befinltiga aktiviteter till en handlingsplan.

 1. Kryssa i Skapa koppling till annan inlämning
 2. Klicka på Sök efter registrering.
 3. Klicka på , ange sökkriterier och klicka sedan på   för att söka efter ett ärende. Eller klicka direkt på  för att se alla ärenden (de senaste 12mån). 4. Då visas registreringar som finns i C2. Markera registreringen/ar som du vill koppla genom att kryssa i rutorna. Tryck sedan på Välj.


 5. En ruta visas för de registreringar du valt: 6. Tryck sedan på Skicka för att lägga till valda aktiviteter i handlingsplanen.

Ta bort relaterad inlämning
Används för att ta bort en relaterad inlämning från en handlingsplan. Aktiviteten finns dock kvar som fristående aktivitet i System C2.

 1. Aktiviteter kan tas bort från handlingsplanen genom att klicka på Ta bort.
 2. Klicka sedan på Skicka för att ta bort aktiviteten från handlingsplanen.

Kopiera handlingsplaner

För återkommande handlingsplaner, med samma eller liknande aktiviteter. När handlingsplanen kopieras skapas även kopior av aktiviteterna.
Gör så här:

 1. Leta upp en befintlig handlingsplan
 2. Välj Kopiera handlingsplan
 3. Ändra ev. uppgifter och Skicka
 4. I den nya handlingsplanen är aktiviteterna i utkastläge.
 5. Gå igenom aktiviteterna, ta beslut och välj genomförare.
EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se