eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Grupper  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Grupper  

Grupper 

Flera medarbetare kan ingå en grupp som gemensamt arbetar med vissa ärenden.  De medarbetare som ingår i en grupp kan välja Min grupp-sida i vänstermenyn.

En stor fördel med grupp-sidor är att de ärenden som ska beslutas eller genomföras av gruppen blir samlade på ett ställe, samtidigt som det minskar antal ärenden på Min sida.


Exempel 1: - Ledningsgruppen -
Om man får in ett förslag för beslut, där man tycker att det bör tas upp i ledningsgruppen, kan vidarebefordra det till - Ledningsgruppen - och välja klart före datum när det är dags för nästa ledningsgruppsmöte.
 
Exempel 2: - Garantibesiktningar -
Genom att skapa en grupp  som  heter  - Garantibesiktningar - kan man skapa en "påminnelsekalender" för alla garantibesiktningar och servicebesök som ska göras flera år framåt. 
 
Gruppdeltagare är exempelvis VD och alla projektledare, som bör ta för vana att titta i kalendern. Ett problem  med aktiviteter som ligger flera år fram i tiden är att det börjar och slutar medarbetare. För att hantera detta kan E-postpåminnelser göras personoberoende genom att låta de gå till en info-adress. 
 
Dessutom är det bra att utse en gruppansvarig som också får påminnelser. Den gruppansvariges namn kan  med fördel ingå i gruppnamnet:  - Garantibesiktningar - (ansv Kalle T) därmed blir det uppenbart för alla vem som har huvudansvaret, samtidigt som man blir varse om att byta ansvarig om denne slutar. 
 
Exempel 3: - Avtal -
Grupper kan användas för avtalsbevakning. För detta ändamål finns även en särskild ärendetyp. Läs närmare beskrivning om Avtal.

Beställning
För beställning av grupper skicka en C2:a till EIO Q admin. Ange följande:

  • Namn på gruppen:
  • Namn på ansvarig för gruppen:
  • Deltagare i gruppen:
  • Mejladresser (semikolonseparerade):  [Behövs endast för "påminnelsekalender", ev infoadress + till ansvarig]

Administration av grupper är en tilläggstjänst, se prislista.


EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se