eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Enkäter  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Enkäter  

Enkäter 

Följande enkäter finns i C2:

 • Egen förbättringsdag av ledningssystemet - En självutvärdering av alla processerna i ledningssystemet.
 • Egen förbättringsdag - Miljö - Komplement till ovanstående enkät för att särskilt beakta kraven i ISO 14001.
 • Egen förbättringsdag - Arbetsmiljö - Komplement till ovanstående enkät för att särkilt beakta kraven i OHSAS 18001.
 • ISO Snabbanalys - En utvärdering av de åtta ledningsprinciperna.
 • Lagar och andra krav - Miljö - Uppföljning av hur tillämpliga lagar och andra krav efterlevs.
 • Mål- och strategitimma - Följer den fastlagda dagordningen för Mål- och strategitimma inom EIO-Q.
 • Projektmätning - En utvärdering för alla medarbetare där de bedömer hur det dagliga arbetet i projektet fungerar.
 • Skyddsrond - ETAKs checklista för skyddsrond på företaget/arbetsplatsen.
 • SWOT-analys - En enkel enkät för att dokumentera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Den stora fördelen med att genomföra ovanstående aktiviteter som enkäter i C2 är dels förenklad dokumentstyrning (man dokumenterar direkt i C2), dels att man vid behov kan skapa nya aktiviteter i samband att man genomför en analys eller utvärdering. Dessutom blir det enklare att göra uppföljningar.

Enkäter är tänkt att lämnas in som grupp (oftast ledningsgruppen). Det kan i vissa fall vara lämpligt att var och en i gruppen inledningsvis eller i förväg har gjort sin egen värdering (sifferskala 1-10) på papper. På den enkät som gruppen skapar i C2 kan man sedan mata in medelvärdet avrundat till närmaste heltal.

Skapa enkäter

 1. Klicka på Ny förbättring och Välj enkät.
 2. Välj den enkät som ska genomföras.
 3. Kryssa i Detta är inlämnat av en grupp och lägg till namnen på berörda personer. Dessa kan sedan väljas som ansvariga för aktivteter direkt i rullgardin.
 4. Klicka på Spara sidan. Det är bra att regelbundet spara sidan för minska risken att förlora information vid eventuellt avbrott i internettrafiken.
 5. Följ anvisningen för respektive enkät.
 6. Genom att kryssa i Skriv kommentar skapar man bra minnesanteckningar/protokoll till enkäten.
 7. Vid behov av åtgärd kryssa i Skapa ny aktivitet och skriv i en rubrik, kommentar, när det ska vara klart och vem som är ansvarig. En aktivitet blir automatiskt ifylld till 50% när den skapas, det vill säga att den är beslutad och ska genomföras.
 8. Kryssa i Enkäten är besvarad och klicka på Skicka när enkäten är klar. (Klicka bara Skicka, om man inte är helt klar och vill fortsätta senare).

Ändra eller ta bort enkäter
Börja med att leta rätt på den enkät som ska ändras, se Hitta enkäter nedan.

 • Ändra i enkät - Leta upp enkäten och klicka Ändra enkät.
 • Radera enkät - Börja med ovastående punkt för ändra. Klicka sedan Makulera denna registrering längst ned på sidan.

Hitta enkäter
Det finns två sätt att enkelt hitta besvarade enkäter.

 1. För de som ingår i gruppen som gjorde enkäten så finns Mina enkäter längst ned på Min sida.
 2. Enkäter återfinns även genom att klicka på Rapporter Min sida. I rullgardinen för Rapport finns olika typer.
  - Välj Enkäter, lista.
  - Begränsa ev. sökningen till en viss tidsperiod eller en viss typ av enkät, välj i rullgardinen för Namn.

Djupare analys
Svaren från olika enkäter kan analyseras närmare med hjälp av följande rapporter:
 

Enkäter, fördelning svar på frågor 
För varje fråga visas en stapel och antal svar inom intervallet. Längst till höger visas hur många aktiviteter som har skapats till denna fråga.
(Exempel till höger: 1 enkät har poängen 1-3, i 2 enkäter har man angett "Ej relevant").
Genom att klicka på siffrorna t.h. om staplarna ovan, får man se en lista med de olika svaren.
I  den listan kan man klicka sig vidare till respektive enkät.
     

Enkät, antal per enhet
Visar hur många enkäter som har avslutats (4 st), andel svar av totalt antal frågor (22/48) och hur många aktiviteter som har skapats (6 st).


Enkäter, lista aktiviteter
Ej implementerad

Konfidentiella enkäter
 
Det är möjligt att göra enkäter konfidentiella så att endast utvalda personer får se dem. Detta kan vara lämpligt för exempelvis Mål- och strategitimma.

Kryssa i Detta är en konfidentiell registrering för att göra enkäten konfidentiell. Då får enbart de som är med i gruppen som lämnar in enkäten behörighet att läsa den senare. Det är även möjligt att ge behörighet till fler personer än de som är med och lämnar in.

Exempel: Kalle Trefas och Elin Eriksson genomför en Mål- och strategitimma, men i ledningsgruppen ingår även Elon Andersson. För att även Elon ska kunna läsa ärendet senare så tilldelas han behörighet, trots att han var frånvarande vid själva Mål- och strategitimman.Observera att det enbart är enkäten som blir konfidentiell vid ovanstående förfarande. De aktiviteter som skapas i enkäten blir inte konfidentiella och är därmed sökbara och läsbara för alla. Om en eller flera enskilda aktiviteter i enkäten ska vara konfidentiella så kan dessa ändras i efterhand genom att välja typen Ledningssystem, läs mer om Konfidentiella ärenden.
 

EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se