eio-q.se > Intressegrupp  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp  

EIO Q Intressegrupp 

EIO Q Intressegrupp är en unik och frivillig grupp för medlemmar inom EIO som har gemensamt intresse i EIO Q Ledningssystem. EIO Q Intressegrupp värnar om ett levande ledningssystem och fokuserar på enkelhet och ständiga förbättringar.

Genom EIO Q Intressegrupp möjliggörs en ISO-certifiering som upplevs som enkel och värdefull – EIO Q certifierad.

Certifieringen är en gruppcertifiering (multisite) som omfattar företagets ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) eller både kvalitet och miljö (ISO 14001) och/eller arbetsmiljö (OHSAS 18001). Med gruppcertifiering menas att varje företag följer vissa gemensamma delar i ledningssystemet och att Installatörsföretagen Service i Sverige AB (IN) som huvudman ansvarar för övergripande drift av systemet. Detta koncept kan vara synnerligen lämpligt för mindre och medelstora företag.

I EIO Q Intressegrupp ingår licenser till ett datorstöd, System C2, för ständiga förbättringar. I System C2 finns även stöd för mätning av nöjd kund och nöjd medarbetare. Dessutom inbjuds medlemmar i EIO-Q intressegrupp varje år till EIO Q dagen, en mötesplats för att utbyta erfarenheter och hämta inspiration för ett levande ledningssystem.

För EIO Q certifierade genomför IN även regelbundna förbättringsdagar (interna revisioner).  ISO-certifikat för EIO Q Intressegrupp 

 Certifierade företag inom EIO Q Intressegrupp
Ovanstående länk går till www.certifiering.nu. På sidan kan man välja Erhållna certifieringar och sedan klicka på Visa övriga arbetsställen för att se de företag som omfattas av certifieringen, se gulmarkering i bilden nedan.
 
EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se